Špecialista na Egypt 0905 377 185
Poistenie

Certifikát poistenia voči úpadku 202/2022 TU


CESTOVNÉ POISTENIE

Komplexné cestovné poistenie zahŕňa: liečebné náklady v prípade ochorenia na Covid-19, storno zájazdu, karanténa.

Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov a asistenčných služieb, je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.

Verejný prísľub poisťovne - TU

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch nižšie:

Všeobecné poistné podmienky TU

Osobitné poistné podmienky TU

Informačný dokument o komplexnom cestovnom poistení TUCestovné poistenie

Colonnade Insurance S.A. Cestovné poistenie zahŕňa aj náklady na liečbu ochorenia Covid-19.

Informačný dokument o poistnom produkte nájdete TU (súčasťou dokumentu sú linky so všetkými dôležitými informáciami - vpravo dole)

V cene CP nie je zahrnuté poistenie storna zájazdu, ale je možné toto riziko pripoistiť. Pripoistenie storna zahŕňa aj znemožnenie vycestovania v prípade pozitívneho testu na Covid-19. V prípade záujmu o pripoistenie storna zájazdu Vám vypočítame výšku pripoistenia na vyžiadanie.

Storno - informácie o poistnom produkte

Storno - predzmluvné informácie

Storno - poistné podmienky

návrat hore