Špecialista na Egypt 0905 377 185
Poistenie

Certifikát poistenia voči úpadku 2020/2021 TU


Cestovné poistenie

Colonnade Insurance S.A. Cestovné poistenie zahŕňa aj náklady na liečbu ochorenia Covid-19.

Informačný dokument o poistnom produkte nájdete TU (súčasťou dokumentu sú linky so všetkými dôležitými informáciami - vpravo dole)

V cene CP nie je zahrnuté poistenie storna zájazdu, ale je možné toto riziko pripoistiť. Pripoistenie storna zahŕňa aj znemožnenie vycestovania v prípade pozitívneho testu na Covid-19. V prípade záujmu o pripoistenie storna zájazdu Vám vypočítame výšku pripoistenia na vyžiadanie.

Storno - informácie o poistnom produkte

Storno - predzmluvné informácie

Storno - poistné podmienky
UNION

Koplexné cestovné poistenie A30 Pandemic zahŕňa: liečebné náklady v prípade ochorenia na Covid-19, storno zájazdu, karanténa.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch nižšie:

Podmienky KCP pre účastníkov zahraničných zájazdov TU

KCP - zahraničné zájazdy - rozsah poistenia TU

VPP - cestovné poistenie TU

Informačný dokument TUnávrat hore