Špecialista na Egypt 0905 377 185
Poistenie

Certifikát poistenia voči úpadku 2021/2022 TU

Potvrdenie o príspevku do garančného fondu TU

CESTOVNÉ POISTENIE

Komplexné cestovné poistenie zahŕňa: liečebné náklady v prípade ochorenia na Covid-19, storno zájazdu, karanténa.

Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov a asistenčných služieb, je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.

Verejný prísľub poisťovne - TU

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch nižšie:

Všeobecné poistné podmienky TU

Osobitné poistné podmienky TU

Informačný dokument o komplexnom cestovnom poistení TU


návrat hore