Špecialista na Egypt

02 / 52 92 62 43, -44,- 45

Poistenie

Certifikát poistenia voči úpadku do 30.4.2019


Cestovné poistenie - KCP

Komplexné cestovné poistenie k zájazdom CK Sunflower Tours
pri ceste do zahraničia Vám sprostredkujeme prostredníctvom poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa.

Poistné podmienky ku komplexnému cestovnému poisteniu nájdete TU

Osobitné poistné podmienky a výšky poistného krytia nájdete TU

Postup pri vzniku poistnej udalosti nájdete TU

Informácie pred dojednaním komplexného cestovného poistenia nájdete TU

Informačný dokument o poistnom produkte nájdete TUnávrat hore